VITA Nykters projekt fortsätter 2015!

-1

VITA Nykters projekt med fokus på barn som växer upp med missbruk och alkoholfria miljöer har glädjande beviljats fortsatt stöd under 2015.

Med stöd av bl a Folkhälsomyndigheten, Stiftelsen Ansvar för framtiden och Oscar Hirsch fond kan församlingar utbildas, certifieras och därmed hjälpa fler barn som växer upp i missbruk.

Kontakta oss om din församling vill genomföra utbildningen Spela roll som bygger på casemetodik eller om ni vill certifiera er lokal med VITA-hjärtat.

Vecka 7 – kampanjvecka!

Vita hjärtat

Vecka 7 (9-15/2 år 2015)  utropades för några år sedan av EU som en s.k. uppmärksamhetsvecka för barn och ungdomars utsatthet för alkohol-och drogmissbruk. I Sverige är vecka 7 nu en kampanjvecka som nykterhetsrörelsen, myndigheter och kommuner fyller med innehåll. I år är temat Spela roll!

Vi i VITA Nykter genomför därför en särskild kampanj för att få församlingar att certifiera sina lokaler som miljöer med hjärta för glömda barn och nyktra alkoholister. Vad passar bättre än att ”hjärtmärka” dvs certifiera sin lokal samma vecka som Alla hjärtans dag infaller?

Läs mer om hur man certifierar sin lokal här.

 

 

 

 

Boka in VITA Nykters årsmöte 2015

Den 21 mars kl.10.30-15.30 genomför VITA Nykter sitt årsmöte i Stockholm.

Alla medlemsorganisationer har en röst. VITA-supporters har rätt att delta vid årsmöte med yttrande- och förslagsrätt.

Valbara till uppdrag i VITA Nykter är representanter från medlemsorganisationer och VITAsupporters.

I samband med årsmötet genomförs en utbildningsaktivitet. Särskild inbjudan kommer.