Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018 med riksorganisationen VITA Nykter
Tid: måndag den 28 maj kl.18.00
Plats: MHF, Hammarby Fabriksväg 25

Program:
18.00 Inledning/registrering/förtäring

18.15 Årmötesförhandlingar

VITA bjuder på förtäring varför vi önskar att ni anmäler ert deltagande till Anette Kyhlström, via e-post till anette@vitanykter.se eller telefon 070//61 88 60 senast 25/5.

För de ombud som inte fysiskt har möjlighet att närvara vid årsmötet finns möjlighet att närvara via telefonuppkoppling. Anmälan om detta görs till anette@vitanykter.se eller telefon 070/761 88 60 senast den 25 maj.

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmöte tillkommer varje medlemsorganisation i Vita Nykter. Varje medlemsorganisation har en röst. Alla personer som är Vitasupporters har rätt att delta vid årsmötet med yttrande- och förslagsrätt.

TACK!
Vi vill också passa på att tacka alla medlemsorganisationer för att ni har certifierat era lokaler med VITA-hjärtat. VITA-hjärtat visar att ni erbjuder en alkoholfri miljö med hjärta för barn som lever i familjer med risk- eller missbruk och för nyktra alkoholister.

Medlemsavgift
Det är dags att betala den årliga avgiften. Vi erbjuder er att antingen förnya medlemskapet och certifieringen med ett år i taget för 250 kr eller att betala 1000 kr för 5 år och därmed få ett års avgift i rabatt. Av administrativa skäl för både er och oss ser vi gärna att ni, om ni har möjlighet, betalar in avgiften för 5 år.  

Den avgift ni väljer betalar ni in till bankgiro 389-7709 före maj månads utgång. OBS! Vi ber er vara noga med att uppge avsändare på inbetalningen så vi vet vilken medlemsorganisation avgiften avser.

OBS! För er som redan har betalat för en femårsperiod behövs ingen inbetalning förrän ni får en avisering om detta.

Årsavgift för supportrar
Att vara supporter kostar 200 kr per år som sätts in på bankgiro 389-7709.

Hjärtligt välkomna till årsmötet den 28 maj! 

VITA Nykters styrelse
Göran Sydhage, ordförande