Kallelse till årsmöte 2019

Årsmötet för VITA Nykter år 2019 kommer äga rum den 13/5 kl.18.00 i MHF:S lokaler på Hammarby Fabriksväg 25.

Varje medlemsorganisation (t ex församlingar, kyrkor och kristna samarbetsorganisationer) har rätt till ett ombud/en röst. Alla ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Alla personer som är Vitasupporters har rätt att delta vid årsmötet och har yttrande- och förslagsrätt.

Vi bjuder på förtäring varför vi önskar att ni anmäler ombud till Anette Kyhlström, anette@vitanykter.se eller tfn 070-618860.

TACK!
Vi vill också tacka alla medlemsorganisationer för att ni har certifierat era lokaler med VITA-hjärtat. VITA-hjärtat visar att ni erbjuder en alkoholfri miljö med hjärta för barn som lever i familjer med risk- eller missbruk och för nyktra alkoholister. Behöver ni nya klistermärken eller certifikat så hör av er, vi skickar gärna nya.

VITA Nykters styrelse
Göran Sydhage, ordförande