Behöver ni utbildning?

2014-04-26 13.53.40 HDRVITA Nykter har tagit fram en endagsutbildning för församlingar om hur man gör skillnad för barn som växer upp i missbruksmiljöer. Vi vet från forskning att cirka 385 000 barn i Sverige växer upp i ett hem där någon dricker för mycket. Det betyder att var femte barn har en lite tuffare livssituation än andra barn. Dessa barn finns i alla former av barn- och ungdomsverksamhet, även i olika kyrkor och samfunds församlingar.

VITA Nykters utbildning innehåller en del där vi förmedlar kunskap om barn till missbrukare och deras överlevnadsstrategier och en del med casemetodik där deltagarna själva hittar lösningar på vanliga situationer.

Utbildning är normalt kostnadsfri eftersom VITA Nykter fått bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Behöver ni utbildningen? Hör av er till verksamhetsansvarig Anette Kyhlström via anette@vitanykter.se eller 070-761 88 60.