VITA Nykters projekt fortsätter 2015!

-1

VITA Nykters projekt med fokus på barn som växer upp med missbruk och alkoholfria miljöer har glädjande beviljats fortsatt stöd under 2015.

Med stöd av bl a Folkhälsomyndigheten, Stiftelsen Ansvar för framtiden och Oscar Hirsch fond kan församlingar utbildas, certifieras och därmed hjälpa fler barn som växer upp i missbruk.

Kontakta oss om din församling vill genomföra utbildningen Spela roll som bygger på casemetodik eller om ni vill certifiera er lokal med VITA-hjärtat.