Ge en gåva

Ett sätt att bidra till VITA Nykters arbete är att ge en gåva. Vi söker varje år medel från myndigheter, fonder och stiftelser för att kunna genomföra olika satsningar för och tillsammans med våra medlemsorganisationer. Men resurserna till förebyggande och alkoholpolitisk arbete är trots allt begränsade och därför tar vi gärna emot gåvor – stora som små – av den som har möjlighet att ge.

Genom en gåva stödjer du…
Genom en gåva till VITA Nykter stödjer du arbetet med att utbilda personer i församlingar i hur man bemöter barn som växer upp i missbruksmiljöer, de så kallade glömda barnen. Vi har utvecklat en utbildning som heter ”Gör skillnad – Spela roll” som bygger på case-metodik.

Du stödjer också VITA Nykters arbete med alkoholfria miljöer. Vi vill att fd missbrukare och glömda barn också ska känna sig välkomna i kristna lokaler och certifierar därför alkoholfria kristna lokaler med VITA-hjärtat.

Gåvor sätter du enkelt in på vårt plusgiro 50 46 44-6 eller bankgiro 389-7709. Vill du hellre att vi skickar en faktura kan du maila till VITA Nykters kassör sofia@vitanykter.se.

Bli medlemsorganisation
Stöd som person – bli supporter