Certifiering


Har ni sett barnen som ryggar tillbaka för allt som påminner om alkohol? Märker ni männen och kvinnorna som undviker nattvarden, gemenskapen och kyrkkaffet? 400 000 barn i Sverige plågas av alkohol där hemma. Ännu fler vuxna har tappat kontrollen över sitt eget drickande. Var kan dessa barn och vuxna hitta en alkoholfri miljö? En trygg gemenskap? Har ni hjärta för dem?

VITA Nykter erbjuder kyrkor, församlingar och kristna organisationer att certifiera sina lokaler för att tydligt visa att lokalen är en trygg miljö för glömda barn och nyktra alkoholister.

Certifierade lokaler lever upp till följande fyra punkter

  • Denna lokal är alltid alkoholfri, även vid uthyrning.
  • Alla drycker här är alkoholfria.
  • Nattvarden i lokalen är helt alkoholfri.
  • De som tjänstgör i lokalen är nyktra och luktar inte alkohol.

Vad innebär en certifiering i praktiken?
Det innebär att man lever upp till de fyra punkterna ovan och därmed får ett inramat undertecknat certifikat att sätta upp i lokalen. Alla får också VITA-hjärtat som dekal att sätta upp i entrén eller på ytterdörren för att tydligt signalera till besökare att lokalen är alkoholfri. Alla församlingar, kyrkor och kristna organisationer som certifierar lokaler blir automatiskt medlemmar i VITA Nykter under det innevarande året.

Kostnad
Att certifiera sin lokal kostar 250 kr vilket motsvarar medlemsavgiften i VITA Nykter. De som vill kan direkt betala 1000 kr för fem år, vilket innebär att man får fem år till priset av fyra. Att betala för fem år direkt minskar den årliga administrationen för VITA Nykter.

Hur blir man certifierad?

  1. Läs igenom den här informationen och fundera på om du behöver hjälp av en extern person från VITA Nykter eller om du/ni kan göra certifieringen själva.
  2. Kontakta VITA Nykter för att registrera er och för att få certifikat, dekal, mall för pressmeddelande mm. Bestäm också om ni vill att någon från VITA Nykter ska komma till din styrelse eller motsvarande och diskutera Certifieringsfrågorna eller t ex vara med på en offentlig certifiering dit ev. även media bjuds in.
  3. Genomför ett styrelsemöte eller motsvarande där ni diskuterar igenom certifieringsfrågorna med hjälp av våra Goda råd & fakta och fatta beslut eller vidta eventuella åtgärder.
  4. Genomför en offentlig certifiering, en predikan eller temasamling där medlemmar, deltagare och/eller besökare får information om certifieringen och dess innebörd och där de motiveras att ställa upp på glömda barn och nyktra alkoholister.