Om VITA Nykter

Den 27 september 2008 bildades VITA Nykter på ett möte i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Sten-Gunnar Hedin, Sofia Modigh och Kjell-Ove Oscarsson tog initiativet till att bilda en ny nykterhetsorganisation på kristen grund för att stödja engagemanget för nykterhet i kyrkor och samfund.

Kyrkorna har en lång tradition och erfarenhet av att arbeta med missbrukare och anhöriga. Det kunnandet och kärleken till människor behövs även i dagens samhälle.

Namnet VITA Nykter
Vita är det latinska ordet för liv. VITA Nykter förespråkar en nykter livsstil och uttrycket vita användes också i uttryck som ”ta en vit vecka” eller ”vit månad” i betydelsen nykter.

Organisation
VITA Nykter är en ideell riksförening som styrs demokratiskt. Medlemsorganisationerna utser riksstyrelsen som är organisationens högst beslutande organ mellan årsmötena.

Syfte
VITA Nykter är en enfrågerörelse. Vi arbetar bara med alkohol och drogfrågor. VITA Nykter har sin bas i kristenheten och den kristna tron. VITA Nykter är allkristet, det vill säga inte knutet till något samfund utan finns för alla kristna. VITA Nykter är partipolitiskt obundet.

Här kan du hämta och läsa VITA Nykters stadgar.